Programi "Të jesh drejtues" ka këshilla të vlefshme për të qenë një drejtues i mirë në kishë. Një program prej 30-minutash i përgatitur nga pastor Fitor Muça për të gjithë drejtuesit dhe bën fjalë për sfidat dhe problemet me të cilat ndeshen ata.

 

 

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn