Programi "Të jesh drejtues" ka këshilla të vlefshme për të qenë një drejtues i mirë në kishë. Një program prej 30-minutash i përgatitur nga pastor Fitor Muça për të gjithë drejtuesit dhe bën fjalë për sfidat dhe problemet me të cilat ndeshen ata.