Përmes Biblës është një shërbesë biblike mësimi që transmetohet në më shumë se 100 gjuhë dhe dialekte rreth e rrotull botës. Misioni ynë është i thjeshtë dhe i njëjtë me misionin që vetë Dr. McGee përcillte: Për ta çuar të gjithë Fjalën tek e gjithë bota.

Radio 7, nga e hëna në të premte, ora 21.30

Alfa dhe Omega radio, nga e hëna në të premte, ora 17:00 dhe ritransmetim 23:00

Ju mund të dëgjoni programin Përmes Biblës në çdo kohë edhe online në adresën http://ttb.twr.org