Përfshihu edhe ti duke:

  1. u lutur për kalendarin e Projektit Ana
  2. u bërë vullnetar në një nga aktivitetet tona
  3. mbështetur financiarisht